Medlemsmøde i Lyngby Delebil

Torsdag den 24-08-06 Kl 19.30 på Fuglevad Mølle.

Punkter:

Den Mørke Punto stopper og skal erstattes af en anden bil. Bestyrelsen foreslår en nyre Punto.

Der er 3 på vente listen og bestyrelsen foreslår at vi skal have gang i bil nr. 5. Hvad skal det være for en? Punto, St. Car, MPV eller andet.

I dag holder alle biler på Lyngby st. Bestyrelsen foreslå at 3 biler placeres andre steder. Foreslået placeringer er: Netto i Sorgenfri, Kongshvile Købmanden på Nybrovej og et sted i nærheden af Lyngby Fort.

Lidt om booknings disciplin og benzinkort der bliver væk.

Har du andre idéer fx. til placering af biler vil Bestyrelsen gerne høre om dem.

Desuden vil vi (Bestyrelsen) gerne vide hvordan du kommer hen til delebilerne, på Cykel eller med det offentlige. Det har betydning for hvor vi skal placere bilerne.

Er du forhindret i at komme vil vi meget gerne høre din mening til ovenstående via mail.

mvh Kim + Bestyrelsen


Lyngby Delebil, 20. september 2006 - Link til hovedsiden.